Откриват аудитория на името на проф. Димитър Павлов
Откриват аудитория на името на проф. Димитър Павлов / netinfo

Аудитория на името на проф. д-р Димитър Павлов ще бъде тържествено открита в Пети корпус на Великотърновския университет. Тя е под номер 404.

Инициативата е на Педагогическия факултет и Центърът за образователни технологии.

Димитър Павлов е бил професор във Факултета по педагогика към Софийския университет и съвместител към катедра Педагогика на Великотърновския университет.

По предложение на проф. Павлов през 1996 г. в Педагогическия факултет на университета се открива Център по образователни технологии и се прокарва първата интернет връзка.