/ БСП
Прокуратурата да провери кой е изнесъл котлите, тръбите и останалите елементи от отоплителната инсталация на ГУМ в град Горна Оряховица. Има ли заповед на кмета на Община Горна Оряховица да се извършат горепосочените действия и постъпили ли са средства за това в местната хазна? Сигнал за действията подаде в прокуратурата общинският съветник и председател на БСП Огнян Стоянов.

Огнян Стоянов: „Визия за България“ на БСП е заявка за смяна на системата

Той е очевидец на състоянието на постройката на парното отопление на ГУМ, както и е получил множество сигнали от граждани чрез социалните мрежи. На 7 август граждани са съобщили, че група работници с оксижени и други инструменти за работа са проникнали два дни по-рано в постройката за парно отопление в ГУМ, намираща срещу къща на ул.“Сидер войвода“ № 1. Те са демонтирали парния котел, тръби и други елементи на отоплителната система, натоварили са ги на камион и са заминали в неизвестна посока.

„От видяното считам, че в сградата където се е помещавал отоплителния котел на ГУМ е влизано с взлом, в резултат на което има причинено нарушаване на конструкцията  на сградата, разрушени са стени, както и считам, че противозаконно е отнето общинско имущество, а именно отоплителен котел и част от отоплителната инсталация на ГУМ“, обясни Стоянов след оглед на сградата.

„Съседи ми разказаха, че са видели как работници с помощта на машина са направили отвор във формата на правоъгълник в стената на сградата, откъдето са измъквали инвентара“, разказа след огледа Стоянов.

Огнян Стоянов: „Визия за България“ на БСП е заявка за смяна на системата

Работниците дори проникнали и в съседното помещение, което е котелното на жилищните кооперации на ул.“Патриарх Евтимий“ 2 и да изнасят елементи от отоплителната система и на жилищните кооперации. Жителите се възпротивили и ги спрели.
 
Огнян Стоянов настоява да се изясни имало ли противозаконно проникване в сградата за отоплителна инсталация в ГУМ Горна Оряховица, има ли незаконно демонтиране и отнемане на общинско имущество и по-точно котли, тръби и други елементи от отоплителната инсталация на сградата?

Ако е в изпълнение на заповед на кмета, има ли назначена комисия за контрол на тези действия и какви материали са добити? Как е избрана фирмата-изпълнител и има ли постъпили финансови средства в Община Горна Оряховица в следствие на това, че фирмата е добила материали от демонтирането на отоплителната инсталация на ГУМ?

След обявяването на „Търговия за бита“ ЕООД в ликвидация ГУМ беше предаден на собственика Община Горна Оряховица. На 28 юни Общински съвет-Горна Оряховица разреши откриването на процедура за приватизация на обекта, но забрани извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договор за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общински съвет-Г. Оряховица

„Общинският съвет не е взимал решение, с което упълномощава кмета да се разпорежда с имуществото на ГУМ, още по-малко да се разрушават стени, да се отнема отоплителна инсталация и т.н . което би довело и до намаляване на приватизационната оценка на обекта.

Така при продажба ще постъпят по-малко средства и ще бъдат ощетени общинския бюджет и всички граждани на Община Горна Оряховица“, категоричен е Стоянов.