Горна Оряховица поощрява 37 млади таланти

Горна Оряховица поощрява 37 млади таланти
Горна Оряховица поощрява 37 млади таланти / © Sofia Photo Agency, архив

 

37 талантливи деца от общинските училища в Горна Оряховица ще бъдат стимулирани финансово за постиженията си в международни, национални и областни прояви в областта на науката, изкуството и спорта през 2010 г. Критериите за оценка са записани в общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби. Предложението бе гласувано на последното заседание на Общинския съвет.

Експертно консултативна комисия, работеща по въпросите за подпомагане и закрила на даровитите деца от общинските училища, е обсъдила направените предложения от директорите на учебните заведения и според критериите на Програмата са утвърдени 37 ученици. За постижение на международно ниво финансовата премия е от 120 лв. За национално ниво първото място се подпомага с 90 лв., второто с 80 лв., а трето със 70 лв. На областно ниво постиженията за първо място се премират с 60 лв., за второ с 50 лв. и за трето с 40 лв.

12-месечна стипендия от по 60 лв. ще получава третокласникът от основно училище „Иван Вазов" Иван Иванов, който е с множество награди от международни и национални песенни конкурси. Еднократно по 120 лв. ще получат Марияна Савова-8 клас, Радостина Стоянова-7 клас и Мария Симеонова от 10 клас и трите от СОУ „Вичо Грънчаров". Премия по 90 лв. ще получат Йордан Нотев от 5 клас, четвъртокласникът Теодор Николов, съученикът му Димитър Илиев, Георги Стойнов 3 клас и тримата от основно училище „Иван Вазов", както и четвъртокласникът Никола Граматиконв, третокласничката Христина Савова, Диана и Яна Еневи 10 клас осмокласничката Любослава Христова, седмокласникът Славомир Славов и десетокласничката Виолина Йорданова. Всички те от СОУ „Вичо Грънчаров". Еднократно финансиране от по 80 лв. ще получат петокласникът от училище „Иван Вазов" Димитър Сейков, десетокласничката Хатче Хюсеинова, осмокласничката Мартина Аврамова, и единайсетокласничката Йоана Стоянова от СОУ „Вичо Грънчаров". Със 70 лв. ще бъдат премирани третокласничката от училище „Иван Вазов" Таня Сейкова и деветокласникът от СОУ „Вичо Грънчаров" Християн Ангелов. Еднократна помощ от по 60 лв. ще получат Мариета Григорова-4 клас в основно училище „Климент Охридски" в с. Драганово, шестокласникът от училище „Иван Вазов" Илия Тихов и съученикът му Симеон Павлов. С 60 лв. ще бъдат премирани още и второкласникът от училище „Иван Вазов" Диян Проданов, Алекс Божинов-3 клас от СОУ „Вичо Грънчаров", седмокласникът от същото училище Венелин Стефанов, както и Славена Койчева -9 класи третокласничката Карина Хаджиниколова и двете от СОУ „Вичо Грънчаров". Премии от по 50 лв. ще получат четвъртокласничките Габриела Стайкова и Дария Къртичева, първокласничката Ива Илиева и петокласникът Недко Недев от училище „Иван Вазов", както и четвъртокласникът от СОУ „Вичо Грънчаров" Денислав Станчев. Еднократно с по 40 лв. ще бъдат премирани шестокласничката Марина Сапунджиева, петокласничката Розалия Топузанова и Калина Цанева от 4 клас. Трите момичета са възпитанички на училище „Иван Вазов".