/ БТА
Екоинспекцията във Велико Търново проверява сигнал за мъртва риба в река Янтра, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ.

Проверката е извършена след сигнали за наличие на умряла риба в района на Стамболовия мост. Резултатите показват, че в този участък на река Янтра има липса на кислород, но предвид летния период, тези стойности са характерни за повърхностните води.

Извадиха тонове мъртва риба в река Одер (ВИДЕО)

Причината за изчерпването на кислорода във водата може да се обясни с наличието на голямо количество задържани утайки/наноси, маловодието, високите температури и ниската скорост на реката, както и силното замътване на водата от обилния дъжд във вторник вечерта (9 август). Проверката е извършена от експерти на РИОСВ-Велико Търново, съвместно с Регионалната лаборатория в областния град към Изпълнителната агенция по околната среда.

Взетите водни проби ще бъдат изследвани в лабораторни условия по показатели: азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ХПК, БПК5, орто РО4 (като Р), общ фосфор (като Р) и неразтворени вещества, при което ще се установи дали е налично химическо замърсяване.
БТА