Дават 130 хил. лева за коритото на река Веселина
Дават 130 хил. лева за коритото на река Веселина / netinfo
Eкологичен проект за възстановяване старото корито на река Веселина при село Миндя ще бъде представен днес. Проектът е на стойност 130 хиляди лева и е финансиран от WWF/Световен фонд за дивата природа/. Основната цел на проекта е да създаде допълнителни и да подобри съществуващите условия за развитие на флората и фауната в района. Чрез проекта WWF иска да подпомогне опазването на река Веселина и да предложи нови подходи за управление на водите в България.