Клавдия Ганчева: Приемането на изключително важни закони бележат шестата сесия на 43-тото НС
Клавдия Ганчева: Приемането на изключително важни закони бележат шестата сесия на 43-тото НС / снимка: Пресцентър- ГЕРБ
Общо 7 945 000 лв. получават общините Павликени, Златарица и Лясковец по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, съобщи народният представител от Парламентарната група на ГЕРБ инж. Клавдия Ганчева. Тя информира, че днес се връчват първите договори на стойност над 43 млн. лева на 15  общини по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програмата. 
Павликени получава 5, 810 млн. лв., след като е одобрен проект за „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Павликени“. Проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ се финансира с 1, 8 млн. лева. В Лясковец ще влязат 388 хил. лв. по договор за „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”. Общо до момента по подмярката са одобрени 63 проекта на стойност близо 80 млн. лева, съобщи инж. Ганчева.

Съвместно проектно предложение за над 6 млн. лв. по ПРСР подадоха общините Свищов и Ценово 

По Програмата за развитие на селските райони за настоящия програмен период са сключени 4 149 договора. По тях агробизнесът и общините ще направят инвестиции за близо 1, 469 млрд. лева и получат субсидии от над 883 млн. лева. По този начин до момента изпълнението на програмата се равнява на 33% от общия й бюджет, обясни народният представител Клавдия Ганчева.

Благодарение на политиката на ЕС за развитие на селските райони много от малките български общини имат възможност да реализират проекти, важни за икономическото, социалното и екологичното развитие на териториите, припомни инж. Ганчева. През настоящия програмен период възможности за инвестиции в малките населени места дава „ПРСР 2014 – 2020“ с общ бюджет над 5, 7 млрд. лева.