635 свободни места в училищата в Областта след първото класиране на осмокласниците
635 свободни места в училищата в Областта след първото класиране на осмокласниците / Sofia Photo Agency

679 ученици, завършили осми клас, са се записали в дневна форма на обучение в гимназиите и средните училища във Великотърновска област, съобщи Драгомир Драганов- началник на отдел в Регионалния инспекторат по образование. 852 момичета и момчета, приключващи с основното образование през това лято, кандидатстват за 38 паралелки. След първото класиране свободните места са 317, а не подалите все още документи ученици са 176.

Общо 889 младежи са записани в трите форми дневна, задочна и вечерна на обучение след осми клас, за които паралелките са общо 56. На първо четене празните места в класните стаи за трите форми на обучение остават 635.

Резултатите от второто класиране ще станат ясни на 18 юли.

Пълната информация за броя на свободните места в отделните училища и паралелки можете да намерите на сайта на Регионалния инспекторат по образование във В. Търново- http://riovt.hit.bg/.