детска градина
детска градина / iStock/Getty Images

Тази година ще завърши строителство на нов корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче“.

Изградени са занимални за 4 групи, физкултурен салон, учителска стая и административни помещения, както и асансьор за деца и възрастни с увреждания. Новият корпус е на мястото на две бараки, поставени преди повече от 40 години и пригодени за групи към детската градина. 

През 2020 г. са заложени средства за превръщането на бившия дом „Другарче“ в детска градина с 4 групи, проектират се и още нови сгради, каза кметът Иван Портних.