Започват извънредни отчитания на електромерите
Започват извънредни отчитания на електромерите / netinfo
Поради обявената промяна на цените за електрическата енергия, влязла в сила от днес, консумацията на клиентите за месец юни ще бъде отчетена по извънреден график, съгласно Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Е.ОН България, съобщават от дружеството.

Големите стопански клиенти на компанията ще се отчитат в периода 1 - 3 юли, а битовите и малките стопански клиенти - от 1 до 10 юли. По този начин консумацията на клиентите ще бъде отчетена след влизане в сила на новите цени и те ще могат да се възползват от по-дълъг отчетен период, за който сметките се изчисляват по старите, по- ниски цени, посочват от компанията. Поради този извънреден график сметките за месец юни ще обхващат по-дълъг отчетен период, а следващата сметка ще бъде за по-кратък отчетен период.

Срокът за плащане на сметките за електроенергия за месец юни на битовите и малките стопански клиенти се удължава до 31 юли, а срокът за плащане на големите стопански клиенти е до 21 юли, информират от Е.ОН.