Занималните на „Бенковски” 83 няма да стават апартаменти
Занималните на „Бенковски” 83 няма да стават апартаменти / Дарик Варна

Общинският съвет отхвърли предложението детските занимални на ул. „Георги Бенковски" 83 да станат ведомствени жилища. Мнозинството съветници гласуваха „против", въпреки че в началото на март комисията по „Собственост и стопанство" одобри промяната.

Предложението за промяна на предназначението на помещенията дойде от кмета Кирил Йорданов, във връзка с писмо от министъра на образованието и науката, което изразява съгласието на министерството. Като причина за превръщането на занималните в апартаменти бе посочна непригодността на помещенията за учебни занятия.
Занималните са били предоставени за ползване на Първа езикова гимназия и Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх". Липсата на подходящи условия обаче предполага, че помещенията могат да се използват като ведомствени жилища, бе посочено в предложението на кмета.

По време на днешното общинско заседание стана ясно, че помещенията не се ползват по предназначение от 10 години, като в тях са настанявани чуждестранни лектори в езиковите гимназии в града.

По непотвърдена информация част от въпросните помещения се ползват като жилище от шефа на общинска фирма „Спортни имоти" Петър Пасев.