ТИМ стъпи официално и в морските летища
ТИМ стъпи официално и в морските летища / netinfo
Комисията за защита на конкуренцията разреши закупуване от страна на „Химимпорт” АД на всички акции с право на глас от капитала на „Молет” АД, съобщи сайтът на комисията.

„Молет” АД е едноличен собственик на „БМ Стар” ЕООД, които притежават миноритарен пакет акции от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" – немско-българското дружество, което преди година и половина взе на концесия за 30 години двете морски летища във Варна и Бургас. „Химимпорт” пък е най-известната фирма, контролирана от варненската групировка ТИМ.

В уведомлението „Химимпорт” АД посочва, че крайната цел на сделката е придобиването на миноритарно участие във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

Комисията за защита на конкуренцията установи, че участниците в концентрацията оперират на различни пазари и планираната сделка не би могла да доведе до създаване на господстващо положение.