Спряха строителство в местността “Тузлата”
Спряха строителство в местността “Тузлата” / netinfo

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка за преустановяване на започнало строителство на обект “Ваканционен комплекс с редови жилищни сгради с апартаменти, хотел и сгради за комплексно обществено обслужване” в местността “Тузлата” в землището на град Шабла, са издали от РИОСВ-Варна.

Мотивите за това са, че няма постъпила информация по реда на Закона за опазване на околната среда от страна на възложителя, относно уведомяване в най-ранен етап на инвестиционното предложение за изграждане на инфраструктурни обекти. Територията на имотите, в които се извършва строителството, попада в границите на Черноморското крайбрежие и съгласно разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, строителството на разрешените обекти може да започне при наличие на необходимата техническа инфраструктура.

Заповедта е изпратена до възложителя и е връчена на изпълнителя на обекта, както и на областния управител на град Добрич, кмета на община Шабла и началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Добрич за сведение.
Експерти  от РИОСВ-Варна ще следят за изпълнението на заповедта.