При огледа е установено наличие на мокри кърпички, пластмасови отпадъци, клони, листа и други във водата и на плажната ивица
РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за замърсяване на Южния плаж, съобщиха от екоинспекцията.

На 18 септември, около 16:30 часа е получен сигнал, касаещ замърсяване с хигиенни материали - мокри кърпички в района на плажа.

През почивните дни: Провериха сигнали за замърсяване на реки край Рудозем (СНИМКИ)

Извършена е незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ, БДЧР и Регионална лаборатория-Варна към ИАОС, в района от вълнолома, в посока север - до плаж „Варна-север”.

При огледа е установено наличие на мокри кърпички, пластмасови отпадъци, клони, листа и други в морската вода и на плажната ивица. Концентрацията на замърсването намалява от юг на север.

На 17 септември след обяд и през нощта над Варна преваляха обилни валежи. Замърсяването на плажната ивица е в резултат на обилните валежи и запушването на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море.

Констатирани са и следи от високи води, в резултат на което е допуснато преливане на смесени води над решетката към дъждовния колектор. В момента на проверката няма преливане на отпадъчни води от битовия колектор в дъждовния колектор и съответно в Черно море.

Колекторът се стопанисва от „ВиК-Варна” ООД .На дружеството са дадени предписания от РИОСВ - да се почисти допуснатото замърсяване с отпадъци по плажната ивица, както и да се почисти решетката на преливника от натрупаните отпадъци.

Екоинспекцията ще проследи изпълнението на предписанията. По заявка на Басейнова дирекция, от Регионална лаборатория-Варна са взети водни проби от морските води.