съдия Ричърд Гейбриъл
съдия Ричърд Гейбриъл / Окръжен съд Варна
„Предизвикателства пред съдийското самоуправление“ бе тема на лекцията на съдия Ричърд Гейбриъл от Върховния съд на американския щат Колорадо пред магистратите от Варненския съдебен район. Второто му посещение у нас се организира по проект „Мрежа на американските съдии за България“ на фондация „Български институт за правни инициативи“.
 
Съдия Гейбриъл има богат опит в областта на търговското право и интелектуалната собственост. Между 1988 и 2008 година е имал частна практика в областта на търговското право, между 2008 и 2015 г. е работил като съдия в Апелативния съд на щата Колорадо,  а през 2015 г. е назначен във Върховния съд на американския щат.

Окръжен съд Варна

Ричърд  Гейбриъл е заемал ръководни длъжности в различни организации, създадени да подпомагат професионалната юридическа общност чрез обучителни програми, менторство и други.