Шампионат по картинг ще учи деца на безопасно движение

Шампионат по картинг ще учи деца на безопасно движение
Шампионат по картинг ще учи деца на безопасно движение

Картинг писта „Варна” съвместно с Община Варна организират  Междуучилищен шампионат по картинг  и школа за безопасност на движението – проект на Сдружение с нестопанска  цел Спортен клуб „Делта мотор спорт”, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Целта на проекта  е да се превърне училището в по-привлекателно място за младите хора чрез извънучилищни занимания със спорт. Чрез състезанията с картинг и успоредното обучение по безопасност на движението ще бъдат ангажирани децата в свободното им време, ще се възпитават в спортен дух, толерантност, взаимопомощ и други добродетели, свързани с практикуването на спорта.

Проектът обхваща  ученици от 25 варнеснки училища,  разпределени в три възрастови групи.

I – от I до IV клас
II – от V до VIII клас
III – от IX до XII клас.

Общият брой на заявилите  участие надхвърля 3000 деца.

Проектът ще протече  в няколко етапа. В първия участниците ще се запознаят с възникването, историята и устройството на картинга. Чрез практическо обучение учениците ще придобият основни знания в пилотирането на карт. С провеждане на школа по безопасност на движението всички ще се запознаят с основните правила за движение, пътните знаци и маркировки, правилата за движение на пешеходци. Следващият етап се състои от тренировки и квалификации за създаване на училищни отбори. Те ще бъдат сформирани на база постигнати времена за обиколка на картинг пистата и резултата от проведения тест по безопасност на движението. Във финалния етап на проекта ще се проведат състезания за определяне на отбора победител в Междуучилищния шампионат.

Програма:

Лексии по картинг  – 04.01.2010 – 28.02.2010

Обучение по пилотиране на картинг – 15.02.2010 – 30.03.2010

Школа по Безопасност  на движението – 01.03.2010 – 30.03.2010

Тренировки и квалификации за Междуучилищни състезания – 01.04.2010 – 15.05.2010

Междуучилищни състезания – 15.05.2010 – 30.06.2010