пристанище Варна
пристанище Варна / БГНЕС
Работи се по хидротехническите съоръжения по надводната част на пристанище "Карантината"

Два от проектите, по които ще се работи през 2020 година във Варна, са рибарските пристанища "Карантината" и "Варна".

Рибарско пристанище „Карантината“

Началото  бе поставено през месец май м.г. До момента са изпълнени дейности по изграждане на тилната територия, на източния и западния оградни молове, на източния и западен слип. Строителството се извършваше изцяло в акваторията на Черно море, със специализирана техника и работа на водолазни екипи. Основите на двете оградни съоръжения са изградени в пълния си габарит, като изцяло са приключили дейностите, свързани със строителство под вода.

В момента се работи по хидротехническите съоръжения по надводната част. През януари започва строителството на триетажната сграда, в която са предвидени помещения за разтоварване, съхранение, продажба и спедиция на уловената риба. Срокът за приключване на строителството - ноември 2020. Обща стойност 13 578 483,55 лв, от които безвъзмездната финансова помощ: 7 894 364,51 лв.

 

 Рибарско пристанище „Варна“

Бившето пристанище на „Рибни ресурси“ ЕООД бе предоставено на общината с решение на правителството. Извършен бе ремонт и в момента пристанището има възможност да обслужва 6 големи кораба.

През 2020 е планирано разширяване на дейността, като се осигури възможност за достъп и на малки кораби. “Отворени сме за сътрудничество с бизнеса и реализиране на публично-частно партньорство за транспортна връзка по море“, обяви кметът Иван Портних.