Проф.д-р Силва Андонова
Проф.д-р Силва Андонова / УМБАЛ Св.Марина
Проф. д-р Силва Андонова е новият изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Във връзка с избирането на проф. д-р Валентин Игнатов за ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и с решение на Протокол от Общото събрание № РД-111-16/06.03.2020 г., за Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е назначена проф. д-р Силва Андонова.

Визитка: Проф. д-р Силва Андонова е завършила МУ - Варна през 1996 г. Специалност Неврология придобива 2004 г. През 2010 г. защитава дисертация за образователна и научна степен „доктор“, а през 2012 г. защитава академична длъжност „доцент“. От 2012 г. заема длъжността Началник на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни инсулти, МБАЛ „Св. Марина”–Варна. През 2016 г. придобива академична длъжност „професор“ по неврология. От 2017 г. е Директор лечебно диагностична дейност, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.

Проф. Андонова е член на Български лекарски съюз, Българското дружество по неврология, Българско дружество по главоболие, Европейското дружество по невросонология и мозъчна Хемодинамика, Европейско дружество по инсулти, Балканското медицинско дружество, Редакционната колегия на списание "Невросонография и мозъчна хемодинамика”, УС на Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, УС на COST Акция CA18118 „Implementation Research Network in Stroke Care Quality“. Тя е Национален координатор на Международния регистър за инсулти SITS и Национален координатор на Европейски проект на Европейската организация по инсулт ESO: ESO EAST.