/ община в
Обществено обсъждане на проекта за изграждане на градска железница - леко метро във Варна ще се проведе на 8 юли, от 17:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Пълната разработка за проекта е достъпна в сайта на Община Варна - https://varna.bg/bg/1460. Предпроектните проучвания са извършени от „СПАТО“ ООД. Анализите разглеждат различни варианти на изграждане на железницата, успоредно с разширяването и продължението на бул. „Цар Освободител“ до Летище-Варна, както и до Индустриална зона-Варна.

Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия. Разработката предвижда 7 участъка на трасето на железницата, на които е направен подробен анализ на възможностите за реализация на скоростен екологичен транспорт:

Готови са предварителните проучвания за изграждане на градска железница във Варна

От Летище Варна до бул. „Христо Смирненски“ по бул. „Цар Освободител“. Дължина - 6,635 км, наземно автономно жп трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености - слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.
 
От Летище Варна до Индустриална зона Варна. Дължина - 16,618 км, наземно автономно жп трасе, южно от АМ „Хемус“, съгласно ОУП на Аксаково. Особености - незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
 
От бул. „Христо Смирненски“ до жп гара Варна. Дължина - 4,394 км, подземно железопътно трасе. Особености - силно застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.
 
От бул. „Христо Смирненски“ до КК „Златни пясъци“. Дължина - 18,019 км, наземно, автономно железопътно трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – смесено застрояване в градската част и незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания на булеварди и улици.
 
Отклонение от участък 2 от общински път VAR 2021 (/I-2/-Игнатиево) през село Казашко и планиран мост над Варненското езеро, направление - с. Приселци и град Бяла. Дължина – 14,933 км, наземно, автономно жп трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености - незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
 
Отклонение от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Девня“ по бул. „Република“, дължина - 2,885 км, наземно, автономно жп трасе. Особености - слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
 
Отклонение от пътен възел до Летище Варна до Аксаково. Дължина - 3,35 км, наземно, автономно жп трасе, съгласно ОУП на Аксаково. Особености - слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
 
В предпроектното проучване са представени и общи сведения за леките градски железници в Европа и по света, за градове, които са близки по население и натовареност на транспортната система до Варна - от Германия, Белгия, Дания, Нидерландия, САЩ.

Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия.