Новопостроените апартаменти във Варна - все по-големи

Само за година средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 72 на 82 кв. метра

/ Thinkstock/Getty Images
Само за година средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 72 на 82 кв. метра
През първото тримесечие на тази година във Варненска област са въведени в експлоатация 67 сгради, а новопостроените жилища в тях са 349. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 83.6%, с тухлена - 13.4%, с панелна - 1.5%, а с друга - 1.5%

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите Пловдив и Бургас. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (52.7%), следват тези с три стаи (24.4%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 3.7%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 72.4 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 82.7 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Oбласт Варна трета у нас по издадени разрешителни за строеж

Варна
е пета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Плевен - 73.3 кв. м, следвана от областите Враца - 79.0 кв. м, Велико Търново - 80.0 кв. м и Шумен - 80.4 кв. м. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 258.0 кв. м и Търговище - 240.5 кв. метра.

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации. В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване.