/ Община Варна
Новата зала за културни събития на Първа езикова гимназия във Варна спечели награда в националния конкурс "Сграда на годината 2020", категория "Проекти, свързани с развитието на градовете - градска среда и култура", съобщиха от Общината.

Рекламираха Варна пред Асоциацията на туроператорите в Русия

Проектът е дело на Е-Арх Студио, арх. Мартин Христов, арх. Галина Балева, възложител е Първа езикова гимназия, а финансирането на стойност 1,3 млн. лв., е осигурено от Община Варна. Изпълнител на обекта е "Стройкомерс" ЕООД.

Мотивите за отличието са: поощряване на инвестицията на общините и държавата в културни и образователни проекти, както и постигнати отлични показатели за акустика на сградата със сравнително малък бюджет. Залата е с капацитет от 379 места, с осигурени условия за достъпна среда.

Конструкцията на новата част е метална и е изградена върху съществуващо бетонно полуподземно тяло със складови помещения. Основният вход е през сградата на училището, като са предвидени още два аварийни изхода с външни стълби към двора от запад.

Сцената е от южната страна на залата, а зад нея са предвидени обслужващи помещения и гримьорни на две нива. Предвидени са инсталационно и складово помещение, а на второ ниво - стая за контрол на звука и осветлението, достъпна през самостоятелна стълба от входното фоайе на залата.

Варна получава 31,2 млн. лв. за нови сгради на училища и детски градини

Новата зала може да се похвали със забележителна акустика, благодарение на специфичната форма на фасадите и тавана, дървената обшивка и предписанията на акустичните инженери, които са изцяло спазени.

Изолацията е с голяма плътност, което осигурява висока степен на шумоизолация на залата и гарантира нормално протичане на учебните занятия по време на ползването.

Национален конкурс “Сграда на годината” се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп, под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той се осъществява с подкрепата на индустрията и браншовите организации в областта на инвестициите, проектирането и строителството в България - УАСГ, КСБ, КАБ, КИИП, БААИК.

Учреден през 2002 година, конкурсът е най-популярното и престижно събитиe в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата в България.