/ iStock/Getty Images
31,2 млн. лв. са осигурени от правителството за изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли във Варна.

Наградиха млади учители в навечерието на Деня на народните будители във Варна

Средствата са по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване, реконструкция на детски ясли, градини и училища в периода 2020-2022 година. Съфинансирането от Община Варна ще бъде в размер на 14,7 млн. лв.

С парите ще бъдат построени три нови сгради на детски градини - на ул. „Хъшове“ в район „Одесос“, нова постройка за 6 групи до детска градина „Дружба“ в район „Приморски“ и сграда за 6 групи до ДГ „Ран Босилек“ в село Тополи.

Предвиден е и строеж на три пристройки - нов корпус за три групи към сградата на бившия дом „Другарче“ до ДГ „Д-р Петър Берон“ в район „Приморски“, нов корпус за 4 групи към ДГ "Приказка", кв. "Кайсиева градина", и пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла "Роза".

Девет училища във Варна започват работа с Chromebook

Нови сгради ще се построят за три училищата - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ІІІ ПМГ "Акад.М.Попов" и начално училище на ул. "28-ма" в кк "Св.Константин и Елена". Средства са отпуснати и за изграждане на допълнителни корпуси на VІІ СУ "Найден Геров", СУ "Св. Климент Охридски" и ОУ "Васил Друмев".

Целта е поетапно осигуряване на възможности за едносменен режим на обучение на учениците във Варна. Програмата за обновяване и разширяване на образователната инфраструктура в града е част от каузата "Варна - Град на Знанието".