/ Дарик Варна
Все повече хора търсят решение на съдебни спорове чрез медиация. Това стана ясно при представяне на отчет за работата на Центъра по медиация във Варна. Той функционира вече две години, като за това време са подадени над 100 заявления за медиация.

Център за медиация ще помага за решаване на съдебни спорове

Методът се явява успешен средно при всеки трети случай на медиация, отчете председателят на Варненския районен съд Ерна Якова – Павлова. Тя уточни, че от началото на годината в Центъра по медиация са постъпили общо 53 дела, като по 38 от заявленията са насрочени медиации.

С метода на медиацията през тази година са постигнати 19 споразумения -  по едно по дела за делба и развод, 7 по дела за упражняване на родителски права, 5 по облигационни искове и 3 по дела за домашно насилие.

Около 10 на сто са несъстоялите се процедури по медиации.  Причината за тях е, че едната страна е изразила готовност и е пуснала заявление за медиация, но другата страна е проявила нежелание да се яви – обикновено това се отнася за случаи когато една от страните по дела представлява етажна собственост или  дружества-монополисти.

Услугите в Центъра по медиация са безплатни за страните, които имат висящи дела в районните съдилища във Варна, Девня и Провадия, както и в Окръжния съд, а медиаторите работят безвъзмездно.

Председателят на Окръжния съд във Варна Марин Маринов и Ерна Якова-Павлова  председател на Районния съд в морската столица
Дарик Варна

Медиацията не е допустима при дела от общ характер, при които има обвинение, уточни  председателят на Окръжния съд във Варна Марин Маринов. По думите му Центърът за медиация във Варна у нас може да се сравнява по резултати само с този в София.

„Медиацията е един успешен способ във всички цивилизовани държави. В Европа и САЩ има много добри практики”, изтъкна Маринов.
„В едно съдебно дело винаги има една загубила страна – съдът отсъжда според закона в полза на една от двете страни. Докато  в медиацията и двете страни могат да спечелят”, заяви  адвокат Мария Бонева, един от активните медиатори към Центъра.

Медиацията е особено успешна в семейните дела. Дори и да не се стигне до споразумение, се подобрява комуникацията между развеждащите се родители, показва опитът на независимия експерт в договарянето.

Всички обсъждания и документи в залата за медиация са поверителни. Няма регламентирани процедури като в съдебната зала. Единственото правило е спазване на добрия тон. Затова при медиацията агресивни изблици няма, а участниците се въздържат от използване на груби и  обидни изрази, отбеляза още Бонева.

Втората годишнина на Центъра по медиация ще бъде отбелязана с Дни на отворени врати  на 16 и 17 ноември. Между 10 и 12 часа координаторите на Центъра ще се срещат с граждани на две места във Варна – в Окръжния съд (ет. 4, стая 410) и в Районния съд (ет.5, стая 2). 

На 17 ноември в Центъра (ул. „Ангел Кънчев" 12, ет. 4) .ще гостуват студенти-икономисти, които ще се запознаят със симулирани медиационни процедури, след което ще имат възможност да дискутират с магистрат възможностите за прилагане на медиация при разрешаване на имуществени спорове и казуси, свързани с вещно право.