Център за медиация ще помага за решаване на съдебни спорове
Център за медиация ще помага за решаване на съдебни спорове / снимка: Дарик Варна, архив

Център за медиация, реализиран съвместно от Окръжен и Районен съд във Варна, ще бъде открит в 11,00 часа. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове.

За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от Варненски съдебен район на Окръжен съд Варна: Окръжен и Районен съд във Варна, Районен съд Девня и Районен съд Провадия. Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор.

За момента седем медиатори ще работят доброволно и безвъзмездно в Центъра. Те са юристи, педагози, инженери и психолози по образование. Медиаторите притежават професионална компетентност да посредничат в разрешаването на споровете и придобити специални умения по медиация. Те притежават сертификат за завършено обучение по медиация и са вписани в Регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Медиацията е лесна и достъпна процедура, ръководена от медиатор - трето безпристрастно и независимо лице, специално обучено да подпомага страните и да ръководи процедурата по медиацията. Усилията на медиатора са насочени към постигането на спогодба. Той не дава оценки, не заема позиция и не изразява становище в защита на някоя от страните.

Процедурата започва и продължава само докато двете страни са съгласни, при пълна дискретност от участващия медиатор. Всяка от страните е свободна да се оттегли, когато пожелае. Участниците в медиацията имат равни възможности за участие, а медиаторът гарантира еднакво отношение към страни те по спора.

Мeдиацията не се осъществява по официално утвърдени правила, а комуникацията е неформална. Разрешаването на спора на по-ранен етап позволява на страните да запазят отношенията си и след това. Обикновено медиацията се провежда в рамките на 1-2 сесии, след което страните се връщат в съдебна зала и разрешават значително по-бързо възникнали спорове.

Центърът по медиация ще работи всеки делничен ден от 9 до 17 часа. Намира се в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителната служба при Pайонен съд Варна на ул. „Ангел Кънчев" №12, ет. 4.