Какво предлагат кандидатите за главен архитект на Варна: Виктор Бузев
Какво предлагат кандидатите за главен архитект на Варна: Виктор Бузев / Дарик Варна, архив

Двама кандидати достигнаха до последния етап на конкурса за главен архитект на Варна. За поста ще се състезават Виктор Бузев, който от 2014 г. заема длъжността като временно изпълняващ, и Жулиан Начев. Техните концепции на тема "Прилагане на ОУП - Варна в контекста на стратегическите устройствени документи от регионално и национално ниво" бяха оценени от конкурсната комисия съответно с 4,86 и 4,04.

Предстои кандидатите да защитят своите програми, а в отделни публикации Дарик ще ви представи основните акценти в тях.

Виктор Бузев определя своята програма като амбициозна, а осъществяването й ще превърне Варна в „жадуван за живеене съвременен европейски град”.

Концепцията започва с анализ на стратегическите документи от регионално и национално ниво, сред които програмата „България 2020”, стратегията за регионално развитие, плановете за развитие на областта и общината. Критиката на архитекта към документите е, че в тях не се отчита близостта на Варна до Букурещ, макар разстоянието до румънската столица е два пъти по-малко от това до София. Той е на мнение, че приоритет трябва да бъде създаването на транспортен коридор Варна-Русе чрез плавателен канал, жп линия и магистрала „Хемус“, а трасето на републикански път I-9 да бъде изместено до село Казашко и насочено към Дуранкулак и Констанца.

Според Бузев постоянно трябва да се защитава тезата за магистрала „Хемус“ през Русе в посока София, защото по този начин Варна ще получи връзка с Букурещ.

Според кандидата за главен архитект при прилагането на ОУП трябва да бъде създаден списък със задачи по приоритети, като за всяка една от тях се определи срок, бюджет и спонсор.

Транспортна инфраструктура

Нуждата от актуален комуникационно-транспортен план на морската столица е крещяща, смята Бузев. Според него инфраструктурните проекти трябва да бъдат степенувани, което ще помогне за правилното усвояване на инвестиционната програма на Община Варна

За краткосрочни проекти са определени пробивът на ул. „Антим I” до бул. „Сливница”, продължението на „Сливница” до бул. „Атанас Москов”, излазът на „Атанас Москов” към магистрала „Хемус”, въвеждането на "синя зона" в центъра на града и изграждането на многоетажни паркинги, проектиране на втори мост над Варненското езеро при село Казашко, осигуряване на алтернатива на Аспарухов мост чрез изграждане на фериботна връзка, както и намиране на място за строеж на автогара.

Като средносрочни проекти Бузев извежда окончателното завършване на булевардите „Васил Левски”, „Цар Освободител” и „Христо Смирненски”, продължение на бул. „Атанас Москов” на изток към пристанището и на юг с пътно съоръжение на две нива над ул. „Девня” и над жп линия София- Варна, следващите етапи за въвеждане на "синя зона", проучване и проектиране на мост над Варненското езеро на територията на Белослав при село Страшимирово, който да е част магистрала „Черно море” и връзката й с „Хемус”.

Посочените дългосрочни проекти са изграждането на бул. „Варна”, който ще свързва летището със северните курортни комплекси, и мост над Варненското езеро между "Аспарухово" и "Максуда".

„Дори и 10% от споменатите предложения да се изпълнят в обозримо бъдеще, ще бъде голямо постижение за развитието на транспортната инфраструктура на града, мотивира се архитектът.

Бизнес и индустрия

Новите промишлени зони трябва да се създават в западното направление, а Западна промишлена зона да се уплътни. Бузев предлага устройването на безмитни и търговски зони по протежение на езерния комплекс и създаване на EXPO център на островната част или на територията на Корабостроителния завод, който въпрос обаче трябва бъде решен след  международен архитектурен конкурс и широка обществена дискусия.

Огромният ресурс на Черно море на практика не се използва и промишленият риболов е почти изчезнал, посочва още Бузев.

Туризъм

Според архитекта е задължително извеждането на туристическата индустрия като приоритетен отрасъл и удължаване на сезона от 3 на 6 месеца. Архитектът изразява учудване, че в морето край Варна не е изградена инфраструктура от изключително значение за сектора като изкуствени рифове, острови, мостици, яхтени и пасажерски пристанища.

Зелена система

Бузев посочва, че общината работи за изготвяне на ПУП за Приморски парк, Ботаническа градина, парка в квартал „Аспарухово”, крайморски парк „Карантината – Галата – хижа Ветеран”, парк на южния бряг на Варненското езеро и на археологически парк „Джанавара“.

Екология

Сред основни екологични проблеми в концепцията са посочени липсата на канализиция в близо 50 % от територията на община Варна, включванията на битовите отпадни води в дъждовната канализация, необходимостта от дълбоководно заустване на Шокаровия канал, изчерпаният капацитет на пречиствателната станция на „Златни пясъци” и нерегламентираните сметища. Бузев предлага устойчива политика при санкционирането на нарушителите.

Енергийна ефективност

Малкото сключени договори със сдружения на етажната собственост по националната програма за саниране Бузев обяснява с недоверието на варненеци заради умишлено насаждани сред тях страхове. Според него трябва да има по-усилено рекламиране на ползите, която националната програма предлага.

Архитектът смята, че Община Варна пилее голямо количеството биомаса, която след преработката си може да може да осигури топлоенергия за училищата и детските градини в районите „Младост” и „Владислав Варненчик”.

Образователна инфраструктура

Създаването на високотехнологичен парк във Варна ще даде възможност за реализация на завършващите образованието си във Варна студенти, прогнозира Бузев. Като подходящо място за реализацията на подобен проект той посочва местността Малка Чайка край Варненското езеро по пътя за село Константиново.

„Ако и 10% от споменатото до тук се реализира, ще мога спокойно да умра с мисълта, че съм оставил с труда си правилна и трайна следа в родния си град”, пише в края на концепцията си Виктор Бузев. Той поставя и пет отворени въпроса – „Небостъргачите – имат ли място в града?”, „Затворът да се измести от сърцето на Варна”, „Дупката – минало, настояще, бъдеще”, „ EXPO или КЪДЕ?”, „Необходим ли е на Варна Високотехнологичен парк?”.

Пълния текст на концепцията на Виктор Бузев може да откриете ТУК.