Министерски съвет сграда
Министерски съвет сграда / БГНЕС
ВМС ще реализира проект "Открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във Военно формирование 22580"
Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерство на отбраната, за нуждите на Военноморските сили, находящ се в с. Близнаци, община Аврен, област Варна.

Приетото решение дава възможност на Военноморските сили да реализира проект на обект: „Открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във Военно формирование 22580".

С друго решение на правителството община Перник получи правото на собственост върху два имота - държавна собственост, с обща площ от 6 016 кв.м. Те се намират в землището на село Люлин, община Перник. Имотите са необходими за реализиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди отпадъци, местност „Чокладиновец", в землището на селото.