/ Община Габрово
В Община Опака 300 човека ще получават топъл обяд. Администрацията е сключила договор с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите по процедурата "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19", съобщиха от пресцентъра на кмета Мехидин Кадиров.

Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд на 300 души и е част от целенасочената социална политика на Община Опака в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Общата цел на проекта e намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез подпомагането им с храни за преодоляване на основно материално лишение.

С реализацията на проекта се цели да се създаде устойчив модел, който да допринесе за формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение.

Топла храна ще бъде осигурявана до 30 април тази година.