/ iStock/Getty Images
На 59 млн. лв. възлиза макрорамката на проекта за бюджет за 2020 г. на Община Търговище. "Бюджетът за 2020 г. е най-големият, с който Община Търговище някога е разполагала.

1200 лева за младежа ''спасил'' кръста в Търговище

С тези средства спокойно можем да започнем изпълнението на приоритетите в управленската ми програма, сред които са ремонтите на квартални пространства, улици, тротоари, детски заведения", е казал при представянето му кметът Дарин Димитров.

Общият размер на приходите по проектобюджета е 57,5 млн. лв. Увеличението спрямо 2019 г. е 7,5 млн. лв. и се дължи на по-големите собствени приходи и държавна субсидия, както и на големия преходен остатък.

Той е в размер на 8,6 млн. лв., което е с над 3 млн. лв. повече спрямо предходната година. Това се дължи на големия бюджетен излишък от 2019 г., както и на погасения през 2019 г. заем за мостово финансиране на проектите от ЕС.

Разходната част на проектобюджета за 2020 г. е балансирана. В по-голямата част има увеличение на предвидените средства за различните дейности. Традиционно, най-голям дял от бюджета (45 на сот) е предвиден за образование.

Село Ловец е победител в конкурса „Да украсим за Коледа община Търговище“

Увеличена е субсидията за спортните клубове, както и разходите за финансиране на разкопките на "Мисионис". Осигурени са средства за архитектурни проекти за реставрация и консервация на Захариевата и Свещаровата къщи, за ремонти на читалища, за пенсионерските клубове и други.

Планираните разходи в капиталовата програма на Общината са за близо 6 млн. лв. Средствата са разчетени за ремонти на улици в града и селата, на квартални пространства, тротоари, детски заведения и други.

Предложенията, отправени от гражданите, са за: отделяне на повече средства за подмяна на старите дървесни растителни видове с нови, подходящи за градска среда; ремонти на улици и квартали; подобряване на осветлението в града и други.

Министерски съвет отпусна близо 4.4 милиона лева на 4 общини в Търговищко

Поставен е и въпросът за изграждането на дом за възрастни хора. Кметът Димитров е припомнил, че през декември 2019 г. започна проектът за изграждане на такъв център по ОП "Региони в растеж".

Той ще се помещава в сграда, общинска собственост, в село Съединение, а строителството трябва да приключи до края на януари 2021 г. Проектът за бюджет ще бъде разгледан на предстоящата сесия на Общинския съвет на 30 януари.