АРХИВ
АРХИВ / Ремонти
Близо 4.4 милиона лева отпуска Министерски съвет на 4 общини в област Търговище. Средствата са целеви и са за ремонти на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти.

По бюджета на община Антоново – 700 000 лв. са за „Основен ремонт на Народно читалище „Хр. Ботев – 1921“ в гр. Антоново;

По бюджета на община Омуртаг ще бъдат преведени 999 000 лв..

От тях за Изграждане на приют за безстопанствени животни – етапно изпълнение в с. Средище са 386 000 лв. За „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на общ. Омуртаг” ще бъдат другите 613 000 лв.;

По бюджета си община Опака ще получи 700 000 лв.

От тези средства за „Ремонт на улици в с. Голямо Градище, община Опака“ са 500 000 лв.. Останалите са за  „Ремонт на улици на територията на община Опака“.

Община Търговище получава най-голямата сумa - 2 000 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа на територията на община Търговище“.