/ iStock/Getty Images
Местните данъци и такси към Община Търговище вече могат да бъдат заплащани чрез платформата за електронно банкиране "ДСК Директ".

През платформата гражданите могат да се информират и за дължимите суми на свое име, съобщиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров.

36 души започват курс по програмиране в Търговище

"През електронното банкиране услугата е достъпна от меню „Битови сметки - Данъци и такси“. Необходимо е да се посочи името на общината и ЕГН. Всички плащания се отразяват в реално време в Община Търговище. 

Местната администрация е в процес на сключване на договор за предоставянето на същата услуга и с друга от големите банки в страната. От администрацията припомнят, че 3 май е срокът за плащане на местните данъци за недвижимите имоти и превозните средства, и таксата за битови отпадъци с 5 % отстъпка.

Без отстъпка те могат да бъдат платени и на две равни вноски - до края на юни и на октомври. И тази година платилите пълния размер на налозите до 3-ти май ще участват и в традиционния жребий на Общината за разпределянето на 40 предметни награди.

Размерът на дължимите данъци и такси може да бъде проверен на уебсайта на Общината.
БТА