Завърши изграждането на комина за СОИ 1
Завърши изграждането на комина за СОИ 1 / netinfo
Днес приключиха монтажните дейности по комина за сероочистващата инсталация на блокове 1 и 2 в ТЕЦ Марица изток2 . Коминът изграден върху абсорбера на СОИ 1 и цялото съоръжение достига 135 метра.

Коминът е уникален за Балканите, елементите му са изработени на площадката на централата от стъклопласт и смола. Вграден е в носеща метална конструкция, издигната още през месец юли. Същата конструкция ще се използва и за комина на сероочистващата инсталация към блокове 3 и 4, която ще заработи предсрочно в началото на 2009 г.

Към момента вече се извършват предпускови изпитания на съоръженията на СОИ 1 и в близките дни предстои подаване на димен газ към абсорбера.

Двете нови сероочистки ще функционират по същата технология като тази на пречиствателните съоръжения за блокове 7 и 8. СОИ за блокове 7 и 8 са с 92% степен на очистване на димните газове от серен диоксид, а ефективността на новите сероочистващи инсталации ще бъде над 94%.

Рехабилитацията на 5 и 6 котел е завършена предсрочно и предпусковите операции на блок 3 вече започнаха. Блокът е с нови турбина и генератор „Тошиба”, а номиналната му мощност е повишена от 150 на 177 мегавата.