ММЦ
ММЦ / Dariknews.bg
Приключи петото поредно издание на “Младежка академия” към Международен младежки център Стара Загора. Това е тренинг курс, състоящ се от няколко модула, които включват лекции на теми като лидерство, работа в екип, комуникативност и гражданска активност. Участие в него взе и Младежкия общински съвет, а всички участници бяха сертифицирани днес.

ММЦ
Dariknews.bg


Членовете на Младежки общински съвет са на възраст от 15 до 18 години и се занимават с много различни и благотворителни каузи. От началото на мандата си до сега, младите доброволци са направили успешно “Анти-спин кампания” и авторска пиеса с благотворителен характер. Целогодишно ще тече и кампанията “Дари, за да зарадваш”. Тя има за цел да подпомогне църквите, които подготвят и изпращат храна на социални кухни за бездомни хора и семейства в нужда.

ММЦ
Dariknews.bg


Младежите планират да организират благотворителен концерт, какъвто са направили и миналата година. Даниел Алексиев, член на Младежкия общински съвет, споделя че не може да определи коя е най-успешната и важна постигната кауза, защото всяка една от тях има сърце и душа и прави добро. За момента младежите срещат подкрепа в институциите, до които се допитват и се надяват все повече хора да повярват в новите им идеи. 

ММЦ
Dariknews.bg


С финала на “Младежка академия”, започват редица нови формати като “Посланици на емпатията”, “Школа за мениджъри” и лидерско обучение, сподели Весела Марева, директор на Международен младежки център – Стара Загора. Записванията вече текат, като основният таргет е младежи от 15 до 29 години, но всеки който има желание може да се включи.