ММЦ
ММЦ / netinfo
Знакът за качество на Съвета на Европа бе връчен на Младежкия международен център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора. Той е първият, който бе изграден в България по проект  финансиран чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Старозагорският център е и първият у нас, получил най-високото европейско отличие.
 
 „На днешното дългоочаквано събитие присъстват всички наши приятели, които са допринесли за приемането на Знака за качество, който за първи път се връчва в България и който прави старозагорския Младежки център един от 8-те носители в Европа“, каза ресорният зам.-кмет на Стара Загора Иванка Сотирова. „Решението,  сградата на бившото кино „Жельо Диманов“ да бъде преобразена и да бъде изграден Международен младежки център, бе взето през първия мандат на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Благодарение на Общинския съвет, това предложение бе прието веднага, с което имахме възможност да кандидатстваме по проект и да изградим центъра. Специално благодаря на всички, които подкрепиха и приемането на решение за 10-годишна устойчивост на проекта.  Целта от самото начало на всички от екипа на центъра бе да достигнем до този европейски знак за качество. Само, когато има обединеност към кауза, работата върви, ето, това е факт. Днес, благодарение на неуморната работа на всички от екипа на ММЦ, както и на общинската администрация, имаме добрата комуникация и изградена структура между центровете в България, както и в Европа“, обяви още по време на събитието Иванка Сотирова.
 
Старозагорският младежки център е отличен за водещата си роля като модел за работа с млади хора и младежи в риск. Той е част от Националната и от Европейската мрежа младежките центрове. Освен белег за престиж, знакът за качество дава възможност на центъра да участва в проекти, в обмен на информация и добри практики, както и в обучения на екипа.
 
„Поздравявам ви за усилията, които положихте с работата си и заслужихте този приз. Поздравявам ви и за наистина вълнуващата церемония, която сте организирали днес“, каза изпълнителният директор на Младежкия център в Будапеща Гордана Бержан.
„Съветът на Европа е на-старата организация в Европа, която работи за междукултурно сътрудничество. Целта й е да бъде насърчено спазването на човешките права, демокрацията и върховенството на закона – ценности, които са в основата на толерантното общество. Само по този начин, с участието на младежите, може да постигнем това активно гражданско общество, към което се стремим. Имам честта да бъда част от вас днес и да връча Знака за качество на Съвета на Европа на Международния младежки център. Без съмнение това, което се случва в  Стара Загора, е важен момент от развитието на младежките политики в Европа. Виждам тук вложени много труд, усилия и вдъхновение, които се отблагодаряват“, подчерта Гордана Бержан.
 
Отличия за подкрепата и усилията за изграждане на Младежкия център в Стара Загора получиха кметът на общината Живко Тодоров, както и зам.-кметът Иванка Сотирова. Благодарност, чрез специална грамота, бе изразена и към началника на общинския отдел „Образование“ Пенка Чавдарова, началника на отдел „Евроинтеграция и международни връзки“ Георги Симеонов и към екипа на Международния център.
 
На събитието присъстваха още зам.-кметът на Стара Загора Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, секретарят на Общината Делян Иванов, председателят на ПК по култура, туризъм и вероизповедания Милена Желева, общински съветници, зам. областният управител Петя Чакърова, народният представител Радостин Танев, екипът на проекта за изграждане на Международния център, както и представители на различни държавни и местни институции.