/ dariknews.bg, Деян Герговски
ВиК-Стара Загора започва мащабен проект, свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Проектът ще се реализира до края на 2023г. в Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. 
 
Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лева, безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, национално съфинансиране и собствен принос на дружеството.
 
Мащабният проект, финансиран по ОП“Околна среда“ 2014-2020, включва общо 12 обекта, като пет от тях са в Стара Загора.
 
Ще бъде реконструирана и 16 627 m от канализационната мрежа на града като обектите са в зоните:
 
  • северно от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Августа Траяна“, между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Д-р Тодор Стоянович“;
  • кварталите „Три чучура-юг“, „Три чучура-център“ и „Казански“;
  • южно от бул. „Цар Симеон Велики“ ще бъдат подменени главните канализационни колектори.
 
Третият от проектите включва рехабилитацията на 4 126 m от съществуващия довеждащ водопровод за западните квартали на града от основния напорен резервоар на Стара Загора.
 
Включен е и обект за реконструкция на 7 343 m от един от главните довеждащи водопроводи за Стара Загора от водоизточник „Дунавци“, както и проект за реконструкция и дооборудване на ПСОВ - Стара Загора.