незаконна сеч
незаконна сеч / ВМРО
Инж. Заяков: Това е регламентирана сеч
За десетки изсечени дървета в района на язовир „Копринка” сигнализират Антон Андонов – член на Изпълнителния комитет на ВМРО и общински съветник в Стара Загора и общинският председател на партията в Павел баня Николай Марков.
 
„Нашите притеснения са, че в коритото на река Габровница около Горно и Долно Сахране, се извършва безразборна сеч. Изсечени са десетки тополи и то в територия, която е включена в „Натура 2000”. Освен сигналите на притеснените жители, ние имаме и много снимки, които за съжаление са запечатали отрязаните дървета в защитената територия. Затова подадохме сигнал до директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора инж. Петър Заяков и настояваме за проверка. Ако се установят нарушения очакваме да се наложат санкции на виновните лица по Закона за биологично разнообразие”, коментира Николай Марков.
 
Участъкът, където се извършва незаконната сеч, е в района на коритото на река Габровница, между Горно Сахране и Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора. Защитената зона е с код BG0000261 и наименование „Язовир Копринка“. Местността попада в границите на защитена територия и съгласно чл. 122 , ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие се забраняват всякакви дейности по ползването на горите, земите и водните площи, включени в Националната екологична мрежа.
 
Всички територии, включени в състава на „НАТУРА 2000“, представляват значителна част от биологичното разнообразие от защитени и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Те са неразделна част от националното богатство на Република България, припомнят в сигнала си до РДГ Андонов и Марков.

"Сигналът е проверен, сечта наистина е в "НАТУРА 2000", но тя е регламентирана, одобрена от ресорните институции", коментира директорът на РДГ Стара Загора инж. Петър Заяков.

В началото на месеца на невиждано бракониерско сечище в защитената местност „Туловска кория” се натъкна Ивайло Клисуров от „Зелени Балкани”. Бяха отсечени над 500 дървета-издънков дъб и габър.