Стара Загора съд
Стара Загора съд / DarikNews.bg, архив
2 632 са постъпилите дела в Окръжен съд Стара Загора през изминалата година. От тях 950 броя  граждански дела, 643 броя търговски дела, 1 038 наказателни дела и 1 брой фирмено дело.

Окръжен съд – Стара Загора е традиционно сред най-натоварените съдилища в страната, отбеляза председателят на Окръжен съд – Стара Загора съдия Красимир Георгиев. В годишния отчет на институцията е записано, че на 1 съдия се падат 11 дела месечно.

Данните сочат, че има малък процент на спад на постъпленията,основно при търговските и наказателните дела, а се отбелязва ръст при гражданските дела.

Общият брой на свършените дела в Окръжен съд – Стара Загора през 2020 година е 2 509, от които 917 броя граждански дела, 575 търговски, 1 016 наказателни дела и едно фирмено дело.

През изминалата година в петте районни съдилища от региона са постъпили 16 763 граждански и наказателни дела и 1 423 изпълнителни дела.