ДБТ Стара Загора: Възможност за работодатели и безработни
ДБТ Стара Загора: Възможност за работодатели и безработни / DarikNews.bg/архив
На регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие, дистанционно. За това информират от Бюрото по труда в Стара Загора, а причината е усложнената епидемична обстановка.

До датата, посочена в регистрационната им карта, безработните трябва  да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа.

Безработните лица могат да се обадят по телефона, да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг начин), съгласно Закона за насърчаване на заетостта, се счита за неизпълнение на плана за действие. Това е основание за прекратяване на регистрацията, а възстановяването й е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

Отменят се изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места.

При посещения в бюрата по труда ще се спазват противоепидемичните мерки, ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители.

В офисите няма да се допускат лица, които не са със защитни средства (маски) и/или проявяват симптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” Стара Загора може да се ползват следните телефони:042/697572;-573;-574 – стая 101, за лица до 29г.; 042/697551; -552; -553; - 554; - 555; -556; -557 за останалите търсещи работа лица.