/ iStock/Getty Images
Бежанците от Украйна ще може да получат безплатни карти за пътуване в Стара Загора на граждани, потърсили убежище, международна закрила или временна закрила в България, реши на редовно заседание Общински съвет-Стара Загора.

Кандидатстването за издаване на такава абонаментна карта ще бъде след представяне на документ за самоличност, адресна регистрация в Стара Загора или друг документ, доказващ правото на пребиваване в трада. Издадените превозни документи ще бъдат със срок на действие до 31 декември.

Единодушно беше подкрепено предоставянето на 69 апартамента, частна общинска собственост, намиращи се в Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци - граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия.

 
БТА