/ netinfo
Вече стартира приемът на годишни данъчни декларации /ГДД/ и в 6 пощенски станции в област Стара Загора. Гражданите ще могат да подават декларации по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и справка по чл. 73 от ЗДДФЛ в централния офис Стара Загора и офис Булпост, и пощенски станции в населените места Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово. Срещу минимална такса от пощенския оператор ще им бъде издаван входящ номер.

909 старозагорци са подали декларации по електронен път

От НАП напомнят и за възможността, данъчните декларации да бъдат попълнени чрез електронната форма с баркод. Попълването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата http://nap.bg/ на Агенцията и да се попълни „офлайн“.

Декларациите от физически лица могат да бъдат подадени по пощата, на място в пощенските станции, в офиса на НАП Стара Загора на ул. „Кенали“ 1 или по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/, или с електронен подпис в срок до 30 април 2019 г.