т
т / Thinkstock/Getty Images
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари, физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лева. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.
 
До този момент в офис Стара Загора са подадени 909 декларации по електронен път от физически лица, от тях 658 са приети чрез персонален идентификационен код/ПИК/ и 251 с електронен подпис.
 
Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 година.