/ община Казанлък
От началото на идната седмица Община Казанлък ще възобнови дейностите по ремонт и преасфалтиране на улици и междублокови пространства в града и населените места.

По Инвестиционната програма за 2021 година са предвидени за асфалтиране: ул. „Войнишка“ - от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Ген. Драгомиров“ (последният неасфалтиран участък, който вече е с подменен водопровод и това позволява асфалтиране), преасфалтиране на асфалтовата настилка на бул. „Розова долина“ - продължението от надлез „Катекс“ на юг, асфалтиране на три улици в северните квартали след подмяна на водопроводната мрежа - на ул. "Цар Асен", "Иван Милев", "Хан Кубрат".

В Казанлък изграждат нови детски площадки

Ще бъде довършено асфалтирането на ул. "Пролет" и ул. "Родопи" в с. Кънчево. В град Шипка предстои асфалтиране / изкърпване на ул. "Ген. Мирски" и ул. "Христо Патрев".
 
Дейностите по асфалтиране в община Казанлък бяха възпрепятствани през март след подадена жалба на 23 март на един от участниците в обществената поръчка за избор на изпълнител.

На 16 юли излезе решението на ВАС, с което се произнесе, че жалбата е неоснователна.
община Казанлък