/ община Казанлък
През летните месеци Община Казанлък започва изграждането на нови детски площадки в няколко детски ясли в града, съпътствано с допълнителни строителни дейности:

-В ДЯ №4 “Пролет“ ще бъдат изградени две нови детски площадки и ще бъде извършен ремонт на вътрешния двор;

-В ДЯ №5 „Детелина“ ще бъдат изградени две нови детски площадки и ще бъде изградена мълниезащита;

- В ДЯ №6 „Надежда“ освен нова детска площадка, предстои основен ремонт на топла връзка и газификация;

- В ДЯ №8 „Васил Левски“ ще бъдат изградени две нови детска площадки и ще бъде извършен основен ремонт на южната тераса и изцяло на двора с изграждане на нови алеи и осветление.

Строително-монтажните работи включват подмяна на тротоарни настилки, поставяне на ударопоглъщаща настилка и монтаж на детски съоръжения за игра.

Шест общински училища ще имат нови спортни площадки

Паралелно с тези дейности, в ОДК „Свети Иван Рилски“ ще бъде подменена ПВЦ дограмата и ще вървят допълнителни ремонти в детски градини на територията на цялата община.
 
община Казанлък