Проектите за реконструкция на възлови улици в комплекс "Възраждане" ще бъдат стартирани, веднага след процедурите по обжалване.
Проектите за реконструкция на възлови улици в комплекс "Възраждане" ще бъдат стартирани, веднага след процедурите по обжалване. / Снимка: Община Бургас, архив
Пътната безопасност ще бъде във фокуса на Генералния план за организация на движението в Стара Загора. Той ще бъде разработен за половин година от ДЗЗД „Обединение Интегрирани градски системи”, а стойността на договора е 94 000 лв. без ДДС.
 
Стара Загора ще бъде една от малкото български общини, които ще имат подобен транспортен документ, който ще подобри достъпността и пътната безопасност. Планът ще обхване всички видове транспорт, в това число пешеходно и велосипедно движение.

Експертите ще потърсят мнението на старозагорци за проблемите в сектор транспорт, за да може те да бъдат разрешени. „Искаме да разработим продукт, който е в полза на гражданите”, увери Дияна Русинова от фирмата, която спечели обществената поръчка за разработването на Генералния план за движение. За целта ще бъде направена ФБ страница, а на  страницата на общината старозагорци  ще могат да поставят важните според тях транспортни проблеми, за да може те да бъдат обобщени преди провеждането на  обществено обсъждане по темата.
 
От екипа на фирмата ще проверяват т.нар. „черни точки”, в които се отчитат повече пътни произшествия и катастрофи. Ще се обсъди и ефективността на еднопосочните улици, маркировката, особено внимание ще се обърне на безопасността в районите около болниците и  учебните заведения. Обект на проверки ще бъдат и т.нар. „легнали полицаи”, тяхната ефективност и дали отговарят на изискванията на нормативните документи.
 
Екипът на фирмата ще проведе среща и с представители на „Пътна полиция”-Стара Загора, от които ще очаква пълна информация за вида и причините на катастрофите и пътните произшествия, рисковите места.
 
В състава на фирмата ,освен инженери с много опит, са включени одитори по пътна безопасност. Експертите са изготвили Генерален план за движението в община Сливен и няколко по-малки населени места.