Тракийският университет домакин на международна конференция за образованието
Тракийският университет домакин на международна конференция за образованието / Darik News arhiv

Международна научно практическа конференция на тема „Ключовите компетенции в образованието - стратегии и практики" на Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите /ДИПКУ/ се открива днес в Стара Загора.

Форумът ще се проведе в хотел „Мериан палас".

Съорганизатори са Сдружение Център за творческо обучение, София, България, Космически център в Измир, Турция (Space Camp - Turkey), Висше училище по информатика (Wyższa Szkoła Informatyki) Лодз, Полша, НПО Европол (Polo Europeo della Conoscenza), Италия, Университетът в Ставангер, Норвегия (UiS) .