АЕЦ Козлодуй сирени
АЕЦ Козлодуй сирени / Община Враца
Техническа проверка на апаратурите със сиренна система в Казанлък ще се проведе в продължение на три дни.
 
От 1-и до 6-и април ще бъде извършена техническа проверка в населените места.
 
При провеждането на проверките за техническа изправност на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението те ще възпроизвеждат звуков сигнал еднократно за не повече от 15-20 секунди, което не бива да тревожи гражданите.