/ МВР
На 11 март ще бъде тествана Локалната автоматизирана система за оповестяване при промишлени аварии на територията на химическия завод "Неохим" в Димитровград.

В рамките на половин час от 11:00 до 11:30 часа по време на тестването ще бъдат включвани сиренни системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка, предупредиха от Общината.

В свое писмо до кмета на общината Иво Димов ръководството на промишленото предприятие е уведомило, че реализира проект по изграждане и осъвременяване на съществуващата Локална система за оповестявание, чрез която се алармира населението за евентуална авария.

От общината призовават гражданите да запазят спокойствие, тъй като това е само тест на системата.
БТА