класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images
Консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия за местните избори ще се проведе на 16 август от 10:00 часа в зала 2 на общината. Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции, които имат избрани членове на ЕП, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Вотът за общински съветници ще се проведе на 27 октомври.

Партиите и коалициите трябва да представят заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 година, или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуването й, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

Поканата за консултации за определяне състава на ОИК е до ПП ГЕРБ, Коалиция БСТП за България, Коалиция Обединени патриоти, ПП ДПС, ПП ВОЛЯ, Коалиция Демократична България.

Съставът на ОИК е от 13 членове, включително председател, двама заместници и секретар. Съотношението е-за ГЕРБ-5 членове, за Коалиция БСП за България-4, двама за Обединени патриоти и по един за ДПС , ВОЛЯ и ДБ-обединение. В случай че тези партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на ОИК става 14-четно число. Затова парламентарно представената пария с най-голям неоползотворен остатък предлага още 1 член и така ОИК се формира от 15 членове.