/ iStock/Getty Images
На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на Стара Загора - Северна част“ на стойност от 24 млн. лв. и е част от проект BG16M1OP002-1.016 за 122 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора.

Въвеждат нова светлинна сигнализация на възлово кръстовище в Стара Загора

С инвестицията ще бъдат реконструирани 30 км. водопроводна мрежа, която ще бъде разделена на този етап на 9 зони, в които ще може да се следи с точност дебитът, количеството на подадена и потребена вода, както и ще се регулира нейното налягане. Ще бъдат подменени и 10 км канализационна мрежа, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Благодарение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода с около 15% и ще се увеличи ефективността при събирането на отпадните води. От подобреното водоснабдяване ще се възползват близо 75% от старозагорци.