съд
съд / iStock/Getty Images
Причина е увеличената заболеваемост на служителите
Спират откритите съдебни заседания в Районен съд Стара Загора заради увеличената заболеваемост сред служителите на съда. Мярката ще важи до 14 април и е въведена със заповед на председателя на съда Милена Колева.

Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени за разглеждане за нови дати, като съдебните служители са ангажирани да уведомяват страните по делата и техните процесуални представители. 

Въвежда се и временен режим за работа на службите и деловодствата в съда, като акцент е недопускането на струпвания на хора и опазването живота и здравето на гражданите, съдебните служители и магистратите.

Ограничава се времето за обслужване на граждани от Бюро съдимост в часовете между 10:00-12:00 и 14:00-16:00 часа в работни дни.

Информационният отдел на съда разработва възможност за предоставяне на дистанционен достъп на съдиите до информационната система на съда в случай на удължаване на срока на мерките за недопускане на разпространението на остри заразни болести.

Страните по делата и адвокатите могат да извършват справки за висящите и приключили дела посредством електронната страница на Районен съд и Единния портал за електронно правосъдие на ВСС. Направена е организация справки да бъдат правени и по телефоните на съответните деловодства и служби.

Изключение от въведената заповед ще бъдат случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал.3 от ЗСВ,  сред които дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства.