Изчезващият египетски лешояд се върна в България, пазете го
Изчезващият египетски лешояд се върна в България, пазете го / БГНЕС
Проектът е за спасяването на египетския лешояд
Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани е партньор в мащабен международен проект в защита на изчезващия египетски лешояд. С 14 партньора и дейности на три континента, проектът „Нова надежда за египетския лешояд“, е най-амбициозния реализиран до момента у нас, финансиран от програма LIFE+ на ЕС.
 
В рамките на инициативата в Спасителния център ще бъдат реконструирани две волиери и ще бъдат сформирани от 1 до 3 двойки птици. Дейностите планират, още, освобождаване на 20 малки в природата. Надяваме се голяма част от малките да бъдат излюпени във волиерите на Центъра, като останалите ще бъдат внесени от различни зоопаркове в Европа.
 
Комуникацията с местните общности в местата на работа на проекта в България също ще бъде част от приоритетите на дейността ни, особено по отношение на ветеринарните лекари. А експертния си капацитет екипа на Зелени Балкани ще консултира българските партньори при работата на терен и дейностите, свързани с пряката работа с птиците.
 
Египетският лешояд е световно застрашен вид, чиято популация на Балканите само за последните 30 години е намаляла с повече от 80%, като в момента наброява едва 70 двойки. Причините за този спад могат да бъдат намерени не само в гнездовите територии на вида, но и по миграционния му път. Египетският лешояд е единственият далечен мигрант сред лешоядите в Европа, като всяка година изминава повече от 8 000 км до зимните си квартири в Африка и обратно.

Проектът предвижда две мащабни информационни кампании за повишаване на осведомеността за вида и за заплахите, които го застрашават – от отравяне, бракониерство, до сблъсък с вятърни турбини и токови удари. Кампанията „Километър за египетския лешояд“ ще сравни миграционното пътуване на вида със маратонско състезание. И двете представляват предизвикателство за силата и издръжливостта и срещат препятствия по пътя си. По време на втората кампания – „Полети с лешояда“, ще бъдат създадени огромни стенописи в някои от най-големите летища, попадащи на пътя на миграция на вида, които ще „разказват“ за основните заплахи, които египетския лешояд среща по време на дългия си полет.

Проектът ще продължи до  31 декември 2022 година.