Изчезващият египетски лешояд се върна в България, пазете го
Изчезващият египетски лешояд се върна в България, пазете го / БГНЕС

Най-бързо изчезващата хищна птица в Европа - египетският лешояд, само преди броени дни се завърна от Африка и отново зае своите местообитания в югоизточна и североизточна България.

Затова отново Българското дружество за защита на птиците отправя апел за внимание и спазване на всички мерки за безопасност при използването на пестициди в земеделието. Една от главните причини за драстичния спад в популацията на египетския лешояд на Балканите - с над 80% за последните 30 години, са именно отровите, използвани в селското стопанство и нарочно поставените отровни примамки за други животни.

При проучвания бяха установени редица нарушения при използването на пестициди в земеделието, като изхвърляне в природата на опаковки и остатъци от отровни третирани с пестициди семена за сеитба (слънчоглед, царевица и други), което е потенциална отрова за бозайници, птици и насекоми. Бяха установени и множество случаи на отровени домашни животни - кози, овце, крави и дивеч с „червени" царевични семена, които предварително са били изхвърлени край горички и ниви. Умишлено се тровят бездомни кучета, чакали, лисици и други дребни хищници, които стават източник на вторично тровене за хищните птици.

Разкриха нелегален трафик с убити египетски лешояди за вуду магия

Проверката на БДЗП бе установила на много места незаконни бунища край нивите с изхвърлени огромни количества найлонови чували, торби, пликове, пластмасови бутилки. Голяма част от тях съдържаха остатъци от третирани с пестициди отровни семена или активни вещества като пестициди и минерални торове, директно разпилени по земята.
Тези практики вероятно са широко разпространени в цялата страна.

Конкретната местност в района на Ломовете, Русенско се характеризира, от една страна, с интензивното използване на големи земеделски площи, а от друга - с непосредствената близост на Природен парк „Русенски Лом". Именно природният парк е много подходяща територия за редица видове птици със ниска численост като керкенез, обикновен мишелов, белоопашат мишелов, малък креслив орел и др. или изчезващи като египетския лешояд. От района вече са изчезнали скалният орел и ловният сокол.